I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Če je res, da diši in je resničen spodnji sestavljeni stavek, kaj lahko poveš o resničnosti stavka, da šumi?

1. Šumi ali diši.
2. Ne šumi in ne diši.
3. Ne šumi vendar pa  diši.
4. Ali šumi ali diši.
5. Šumi vendar ne  diši.
6. Šumi in diši.
7. Šumi natanko tedaj, kadar diši.
8. Če šumi, potem diši.
9. Šumi, če diši.
10. Ne šumi ali ne diši.


Created by Mathematica  (August 4, 2005)