I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Če je res, da diši in je resničen spodnji sestavljeni stavek, kaj lahko poveš o resničnosti stavka, da šumi?

1. Šumi natanko tedaj, kadar diši.
2. Ne šumi vendar pa  diši.
3. Ne šumi in ne diši.
4. Ne šumi ali ne diši.
5. Šumi vendar ne  diši.
6. Če šumi, potem diši.
7. Šumi, če diši.
8. Šumi ali diši.
9. Ali šumi ali diši.
10. Šumi in diši.


Created by Mathematica  (August 4, 2005)