I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Če je res, da diši in je resničen spodnji sestavljeni stavek, kaj lahko poveš o resničnosti stavka, da šumi?

1. Če šumi, potem diši.
2. Šumi in diši.
3. Šumi natanko tedaj, kadar diši.
4. Ne šumi ali ne diši.
5. Ne šumi vendar pa  diši.
6. Šumi vendar ne  diši.
7. Šumi, če diši.
8. Ne šumi in ne diši.
9. Ali šumi ali diši.
10. Šumi ali diši.


Created by Mathematica  (August 4, 2005)