I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Če je res, da diši in je resničen spodnji sestavljeni stavek, kaj lahko poveš o resničnosti stavka, da šumi?

1. Šumi ali diši.
2. Ne šumi in ne diši.
3. Šumi vendar ne  diši.
4. Šumi, če diši.
5. Ali šumi ali diši.
6. Šumi natanko tedaj, kadar diši.
7. Šumi in diši.
8. Če šumi, potem diši.
9. Ne šumi vendar pa  diši.
10. Ne šumi ali ne diši.


Created by Mathematica  (August 4, 2005)