I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Če je res, da diši in je resničen spodnji sestavljeni stavek, kaj lahko poveš o resničnosti stavka, da šumi?

1. Ne šumi vendar pa  diši.
2. Ali šumi ali diši.
3. Šumi natanko tedaj, kadar diši.
4. Šumi ali diši.
5. Šumi vendar ne  diši.
6. Ne šumi ali ne diši.
7. Šumi in diši.
8. Šumi, če diši.
9. Ne šumi in ne diši.
10. Če šumi, potem diši.


Created by Mathematica  (August 4, 2005)