9. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik D je nad F.
2. Lik C je manjši kot F.
3. Lik A je desno od G.
4. Lik E je levo od F.
5. Lik A je desno od B.
6. Lik A je večji kot B.
7. Lik B je manjši kot E.
8. Lik D je pod G.
9. Lik B je manjši kot C.
10. Lik A je nad C.
11. Lik C je manjši kot G.
12. Lik B je večji kot D.
13. Lik B je manjši kot G.
14. Lik C je nad G.
15. Lik D je večji kot E.
16. Lik A je desno od C.
17. Lik B je desno od C.
18. Lik B je desno od F.
19. Lik B je manjši kot D.
20. Lik B je desno od E.

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)