49. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik A je nad D.
2. Lik C je levo od G.
3. Lik D je desno od G.
4. Lik C je desno od D.
5. Lik C je desno od F.
6. Lik C je nad G.
7. Lik A je levo od E.
8. Lik C je manjši kot D.
9. Lik E je manjši kot F.
10. Lik B je večji kot D.
11. Lik E je pod F.
12. Lik A je desno od G.
13. Lik E je desno od F.
14. Lik C je večji kot G.
15. Lik A je manjši kot D.
16. Lik A je levo od C.
17. Lik A je pod D.
18. Lik A je večji kot B.
19. Lik C je desno od E.
20. Lik D je manjši kot F.

[Graphics:HTMLFiles/49Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/49Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)