47. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik D je manjši kot F.
2. Lik D je desno od E.
3. Lik D je manjši kot F.
4. Lik E je pod F.
5. Lik C je pod D.
6. Lik D je nad E.
7. Lik A je manjši kot D.
8. Lik A je desno od F.
9. Lik B je pod F.
10. Lik C je manjši kot G.
11. Lik B je nad C.
12. Lik D je nad E.
13. Lik B je večji kot G.
14. Lik A je pod B.
15. Lik C je pod D.
16. Lik E je večji kot F.
17. Lik B je manjši kot D.
18. Lik C je nad E.
19. Lik B je manjši kot G.
20. Lik C je nad D.

[Graphics:HTMLFiles/47Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/47Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)