45. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik E je nad F.
2. Lik A je nad D.
3. Lik A je nad E.
4. Lik C je desno od E.
5. Lik B je nad C.
6. Lik A je pod F.
7. Lik C je levo od E.
8. Lik A je levo od C.
9. Lik D je desno od E.
10. Lik C je nad G.
11. Lik A je levo od C.
12. Lik F je levo od G.
13. Lik B je nad D.
14. Lik A je večji kot D.
15. Lik A je manjši kot B.
16. Lik E je manjši kot G.
17. Lik B je večji kot F.
18. Lik C je levo od G.
19. Lik B je večji kot G.
20. Lik B je nad E.

[Graphics:HTMLFiles/45Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/45Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)