42. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik A je manjši kot B.
2. Lik A je večji kot B.
3. Lik B je manjši kot E.
4. Lik A je pod G.
5. Lik B je manjši kot F.
6. Lik E je levo od F.
7. Lik C je večji kot E.
8. Lik E je levo od G.
9. Lik B je večji kot F.
10. Lik B je desno od E.
11. Lik B je večji kot G.
12. Lik C je levo od D.
13. Lik B je nad F.
14. Lik A je večji kot B.
15. Lik A je pod C.
16. Lik C je levo od E.
17. Lik A je manjši kot F.
18. Lik C je večji kot D.
19. Lik D je levo od F.
20. Lik A je desno od E.

[Graphics:HTMLFiles/42Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/42Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)