41. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik B je večji kot C.
2. Lik D je pod E.
3. Lik B je večji kot C.
4. Lik C je manjši kot F.
5. Lik B je nad D.
6. Lik A je pod D.
7. Lik D je manjši kot F.
8. Lik A je manjši kot B.
9. Lik C je desno od G.
10. Lik C je večji kot F.
11. Lik A je pod B.
12. Lik C je nad G.
13. Lik A je pod F.
14. Lik A je večji kot D.
15. Lik F je nad G.
16. Lik D je pod F.
17. Lik B je manjši kot D.
18. Lik A je levo od F.
19. Lik B je pod G.
20. Lik C je večji kot F.

[Graphics:HTMLFiles/41Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/41Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)