40. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik D je pod G.
2. Lik D je nad G.
3. Lik B je manjši kot G.
4. Lik C je manjši kot E.
5. Lik B je levo od C.
6. Lik A je nad E.
7. Lik B je večji kot C.
8. Lik B je levo od C.
9. Lik E je nad G.
10. Lik E je desno od G.
11. Lik A je manjši kot D.
12. Lik A je levo od F.
13. Lik A je desno od C.
14. Lik C je pod G.
15. Lik B je pod G.
16. Lik A je večji kot B.
17. Lik A je desno od D.
18. Lik A je nad F.
19. Lik A je pod C.
20. Lik E je desno od G.

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)