3. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik C je desno od E.
2. Lik B je večji kot D.
3. Lik A je večji kot F.
4. Lik D je pod G.
5. Lik A je levo od G.
6. Lik F je manjši kot G.
7. Lik A je desno od B.
8. Lik C je levo od F.
9. Lik A je nad E.
10. Lik C je pod D.
11. Lik A je pod C.
12. Lik B je desno od C.
13. Lik B je večji kot F.
14. Lik C je manjši kot E.
15. Lik D je manjši kot E.
16. Lik B je manjši kot D.
17. Lik C je desno od F.
18. Lik C je levo od F.
19. Lik A je nad G.
20. Lik C je manjši kot D.

[Graphics:HTMLFiles/3Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/3Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)