39. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik C je nad G.
2. Lik A je desno od B.
3. Lik E je večji kot F.
4. Lik B je desno od F.
5. Lik C je večji kot D.
6. Lik A je večji kot F.
7. Lik D je desno od F.
8. Lik A je desno od F.
9. Lik C je večji kot G.
10. Lik B je manjši kot E.
11. Lik A je desno od E.
12. Lik F je večji kot G.
13. Lik C je večji kot D.
14. Lik D je desno od F.
15. Lik E je pod G.
16. Lik A je levo od C.
17. Lik D je nad F.
18. Lik A je desno od B.
19. Lik D je manjši kot G.
20. Lik B je desno od E.

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)