38. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik C je večji kot D.
2. Lik A je desno od D.
3. Lik A je nad C.
4. Lik B je pod E.
5. Lik D je manjši kot E.
6. Lik A je večji kot C.
7. Lik B je levo od D.
8. Lik A je pod C.
9. Lik A je večji kot G.
10. Lik B je desno od E.
11. Lik D je večji kot E.
12. Lik B je pod G.
13. Lik C je pod G.
14. Lik A je nad E.
15. Lik C je nad F.
16. Lik D je manjši kot E.
17. Lik C je večji kot E.
18. Lik B je pod G.
19. Lik B je nad G.
20. Lik B je nad G.

[Graphics:HTMLFiles/38Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/38Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)