37. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik B je pod D.
2. Lik B je pod E.
3. Lik A je nad E.
4. Lik D je večji kot E.
5. Lik A je pod G.
6. Lik D je desno od E.
7. Lik B je desno od E.
8. Lik A je desno od C.
9. Lik D je levo od F.
10. Lik A je pod B.
11. Lik C je levo od D.
12. Lik A je desno od G.
13. Lik B je desno od G.
14. Lik E je manjši kot G.
15. Lik B je pod C.
16. Lik B je levo od F.
17. Lik E je pod G.
18. Lik B je pod C.
19. Lik D je manjši kot G.
20. Lik C je nad D.

[Graphics:HTMLFiles/37Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/37Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)