36. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik C je pod E.
2. Lik B je manjši kot F.
3. Lik F je desno od G.
4. Lik E je nad F.
5. Lik C je levo od F.
6. Lik C je levo od G.
7. Lik B je nad F.
8. Lik D je levo od E.
9. Lik E je levo od F.
10. Lik C je pod G.
11. Lik D je pod G.
12. Lik A je pod G.
13. Lik C je večji kot G.
14. Lik A je večji kot F.
15. Lik B je pod E.
16. Lik B je desno od D.
17. Lik B je levo od G.
18. Lik B je levo od C.
19. Lik A je desno od B.
20. Lik B je nad C.

[Graphics:HTMLFiles/36Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/36Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)