34. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik A je večji kot G.
2. Lik C je pod D.
3. Lik C je večji kot G.
4. Lik B je desno od F.
5. Lik B je nad F.
6. Lik B je nad D.
7. Lik E je levo od F.
8. Lik C je pod F.
9. Lik A je večji kot E.
10. Lik E je pod F.
11. Lik B je levo od E.
12. Lik E je nad F.
13. Lik A je manjši kot G.
14. Lik C je nad F.
15. Lik B je pod G.
16. Lik F je večji kot G.
17. Lik C je pod F.
18. Lik C je levo od D.
19. Lik B je pod D.
20. Lik D je nad F.

[Graphics:HTMLFiles/34Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/34Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)