29. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik B je nad E.
2. Lik C je manjši kot G.
3. Lik B je desno od F.
4. Lik E je levo od F.
5. Lik D je desno od G.
6. Lik C je večji kot D.
7. Lik E je večji kot F.
8. Lik A je manjši kot D.
9. Lik B je večji kot F.
10. Lik D je desno od G.
11. Lik C je pod F.
12. Lik B je levo od D.
13. Lik E je nad F.
14. Lik A je pod D.
15. Lik C je nad F.
16. Lik A je nad F.
17. Lik B je desno od E.
18. Lik B je nad G.
19. Lik B je nad F.
20. Lik B je desno od E.

[Graphics:HTMLFiles/29Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/29Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)