25. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik A je nad B.
2. Lik A je levo od D.
3. Lik E je pod G.
4. Lik F je manjši kot G.
5. Lik B je večji kot F.
6. Lik B je desno od G.
7. Lik C je levo od G.
8. Lik C je manjši kot F.
9. Lik B je pod C.
10. Lik E je večji kot G.
11. Lik A je večji kot E.
12. Lik A je večji kot F.
13. Lik A je manjši kot B.
14. Lik B je desno od G.
15. Lik A je večji kot F.
16. Lik F je levo od G.
17. Lik C je nad E.
18. Lik B je nad D.
19. Lik A je nad D.
20. Lik A je manjši kot C.

[Graphics:HTMLFiles/25Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/25Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)