24. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik C je pod F.
2. Lik A je levo od G.
3. Lik C je manjši kot E.
4. Lik D je manjši kot G.
5. Lik A je večji kot G.
6. Lik D je manjši kot E.
7. Lik A je nad E.
8. Lik E je manjši kot G.
9. Lik C je desno od F.
10. Lik B je levo od E.
11. Lik B je levo od C.
12. Lik C je nad F.
13. Lik F je pod G.
14. Lik B je manjši kot D.
15. Lik A je desno od B.
16. Lik E je levo od G.
17. Lik B je pod E.
18. Lik C je pod E.
19. Lik A je manjši kot G.
20. Lik A je pod F.

[Graphics:HTMLFiles/24Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/24Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)