22. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik F je pod G.
2. Lik A je manjši kot B.
3. Lik C je večji kot E.
4. Lik C je pod D.
5. Lik E je manjši kot G.
6. Lik B je večji kot D.
7. Lik B je manjši kot D.
8. Lik B je nad E.
9. Lik C je levo od E.
10. Lik C je nad D.
11. Lik A je večji kot B.
12. Lik A je pod F.
13. Lik B je nad F.
14. Lik A je pod B.
15. Lik E je desno od F.
16. Lik C je pod D.
17. Lik C je manjši kot F.
18. Lik A je levo od C.
19. Lik E je desno od G.
20. Lik E je nad G.

[Graphics:HTMLFiles/22Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/22Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)