20. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik F je pod G.
2. Lik A je desno od C.
3. Lik A je desno od F.
4. Lik B je pod D.
5. Lik C je desno od D.
6. Lik A je nad G.
7. Lik E je desno od F.
8. Lik E je manjši kot G.
9. Lik B je večji kot C.
10. Lik A je levo od E.
11. Lik C je pod D.
12. Lik A je nad G.
13. Lik A je pod B.
14. Lik B je manjši kot F.
15. Lik A je levo od G.
16. Lik D je desno od E.
17. Lik B je manjši kot D.
18. Lik A je manjši kot E.
19. Lik F je nad G.
20. Lik B je nad F.

[Graphics:HTMLFiles/20Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/20Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)