18. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik C je večji kot D.
2. Lik E je manjši kot F.
3. Lik B je levo od D.
4. Lik A je levo od B.
5. Lik C je manjši kot E.
6. Lik D je nad F.
7. Lik C je levo od F.
8. Lik C je večji kot G.
9. Lik D je desno od G.
10. Lik D je pod F.
11. Lik A je levo od C.
12. Lik E je levo od G.
13. Lik C je nad E.
14. Lik A je desno od B.
15. Lik E je nad F.
16. Lik A je levo od C.
17. Lik E je levo od G.
18. Lik A je manjši kot B.
19. Lik D je desno od E.
20. Lik C je večji kot E.

[Graphics:HTMLFiles/18Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/18Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)