17. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik F je desno od G.
2. Lik A je levo od F.
3. Lik A je desno od F.
4. Lik D je levo od E.
5. Lik B je manjši kot E.
6. Lik A je desno od D.
7. Lik B je pod C.
8. Lik B je nad E.
9. Lik C je nad D.
10. Lik B je levo od E.
11. Lik B je nad G.
12. Lik A je levo od D.
13. Lik D je večji kot G.
14. Lik B je manjši kot C.
15. Lik A je nad E.
16. Lik A je pod F.
17. Lik B je desno od F.
18. Lik C je manjši kot D.
19. Lik A je nad C.
20. Lik B je desno od E.

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)