16. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik A je levo od F.
2. Lik B je levo od F.
3. Lik E je pod F.
4. Lik A je pod B.
5. Lik B je večji kot C.
6. Lik B je pod G.
7. Lik A je nad D.
8. Lik A je pod D.
9. Lik A je manjši kot D.
10. Lik A je manjši kot D.
11. Lik A je levo od B.
12. Lik A je pod F.
13. Lik F je levo od G.
14. Lik A je manjši kot F.
15. Lik D je nad F.
16. Lik C je pod D.
17. Lik A je levo od E.
18. Lik A je pod C.
19. Lik E je pod F.
20. Lik C je manjši kot F.

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)