15. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik D je desno od G.
2. Lik F je levo od G.
3. Lik E je večji kot G.
4. Lik B je pod F.
5. Lik B je nad E.
6. Lik B je večji kot C.
7. Lik B je nad F.
8. Lik E je manjši kot G.
9. Lik A je levo od C.
10. Lik B je levo od C.
11. Lik A je desno od C.
12. Lik B je večji kot E.
13. Lik B je levo od G.
14. Lik A je desno od E.
15. Lik A je levo od D.
16. Lik E je manjši kot G.
17. Lik C je levo od E.
18. Lik C je manjši kot G.
19. Lik F je nad G.
20. Lik A je levo od E.

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)