13. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik D je nad G.
2. Lik A je levo od B.
3. Lik D je pod F.
4. Lik D je pod E.
5. Lik E je večji kot G.
6. Lik B je večji kot G.
7. Lik E je manjši kot G.
8. Lik B je večji kot G.
9. Lik A je nad F.
10. Lik B je desno od C.
11. Lik B je nad C.
12. Lik F je desno od G.
13. Lik D je pod F.
14. Lik A je manjši kot E.
15. Lik B je nad F.
16. Lik C je večji kot D.
17. Lik A je desno od C.
18. Lik B je levo od F.
19. Lik D je večji kot G.
20. Lik C je večji kot E.

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)