12. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik C je večji kot G.
2. Lik D je levo od F.
3. Lik D je nad F.
4. Lik B je desno od F.
5. Lik C je večji kot E.
6. Lik A je manjši kot C.
7. Lik A je večji kot F.
8. Lik A je večji kot B.
9. Lik A je večji kot B.
10. Lik E je manjši kot G.
11. Lik A je levo od B.
12. Lik C je manjši kot F.
13. Lik C je večji kot F.
14. Lik B je pod G.
15. Lik B je večji kot F.
16. Lik E je pod F.
17. Lik F je pod G.
18. Lik A je večji kot C.
19. Lik A je levo od B.
20. Lik A je manjši kot F.

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)