11. Ugotovi imena likov, če poznaš vrednost 20-tih stavkov v danem svetu

1. Lik F je desno od G.
2. Lik A je nad F.
3. Lik C je večji kot G.
4. Lik E je manjši kot F.
5. Lik A je nad E.
6. Lik A je desno od C.
7. Lik B je manjši kot C.
8. Lik B je levo od F.
9. Lik D je pod G.
10. Lik E je manjši kot G.
11. Lik C je manjši kot G.
12. Lik D je desno od E.
13. Lik F je pod G.
14. Lik C je večji kot F.
15. Lik B je manjši kot G.
16. Lik E je manjši kot G.
17. Lik B je desno od F.
18. Lik B je desno od D.
19. Lik D je levo od E.
20. Lik A je nad D.

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)