I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali lik A ni petkotnik ali lik C ni majhen.
2. Lik D ni bel in lik C ni bel.
3. Ali lik D ni kvadrat ali lik D ni majhen.
4. Lik D ni kvadrat, če in  samo če  je lik A velik.
5. Ali lik D ni petkotnik ali  je lik A majhen.
6. Lik B je majhen ali  je lik D srednje velikosti.
7. Lik C ni srednje velikosti in lik B je siv.
8. Lik B je majhen, če in  samo če  je lik A siv.
9. Lik A ni velik, če in  samo če  je lik B kvadrat.
10. Če  je lik D majhen, potem  je lik B velik.
11. Ni res, da: ali  je lik C velik ali lik D ni kvadrat.
12. Ni res, da: ali lik B ni trikotnik ali  je lik A srednje velikosti.
13. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali lik B ni kvadrat.
14. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti ali lik C ni bel.
15. Ni res, da: če  je lik C siv, potem  je lik B kvadrat.
16. Ni res, da: lik C ni velik, če in  samo če lik B ni trikotnik.
17. Ni res, da: lik C je majhen ali lik C ni bel.
18. Ni res, da: ali lik A ni srednje velikosti ali lik B ni siv.
19. Ni res, da: lik A je trikotnik ali lik D ni kvadrat.
20. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem lik B ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)