I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali  je lik A majhen ali  je lik D majhen.
2. Lik D je velik, če in  samo če lik A ni majhen.
3. Če  je lik A bel, potem  je lik D petkotnik.
4. Lik D je trikotnik ali  je lik B majhen.
5. Lik D je bel in lik C ni petkotnik.
6. Lik C ni srednje velikosti in lik D je majhen.
7. Lik B ni trikotnik in lik D ni siv.
8. Lik D ni bel in lik C je bel.
9. Če  je lik D kvadrat, potem lik B ni bel.
10. Če lik B ni kvadrat, potem  je lik A kvadrat.
11. Ni res, da: ali lik A ni majhen ali  je lik D trikotnik.
12. Ni res, da: lik A je siv ali lik A ni trikotnik.
13. Ni res, da: lik B je velik in lik A je trikotnik.
14. Ni res, da: lik D ni petkotnik in lik A je velik.
15. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali  je lik B majhen.
16. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali  je lik B velik.
17. Ni res, da: če lik D ni majhen, potem lik B ni srednje velikosti.
18. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem  je lik B bel.
19. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik B je petkotnik.
20. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik A ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/8Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/8Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)