I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik D je kvadrat in lik D je velik.
2. Če  je lik A majhen, potem  je lik D bel.
3. Lik A ni siv in lik B ni velik.
4. Lik A je bel, če in  samo če lik B ni bel.
5. Lik B ni bel in lik D ni petkotnik.
6. Lik C je bel, če in  samo če  je lik A trikotnik.
7. Če lik A ni srednje velikosti, potem lik D ni bel.
8. Če  je lik C petkotnik, potem  je lik A majhen.
9. Lik A ni bel ali lik A ni majhen.
10. Ali lik B ni petkotnik ali  je lik C velik.
11. Ni res, da: lik C ni majhen, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
12. Ni res, da: ali  je lik A bel ali  je lik D srednje velikosti.
13. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik A velik.
14. Ni res, da: lik B je trikotnik, če in  samo če lik B ni velik.
15. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik C srednje velikosti.
16. Ni res, da: ali lik A ni trikotnik ali  je lik A trikotnik.
17. Ni res, da: lik B ni kvadrat in lik C ni petkotnik.
18. Ni res, da: ali  je lik B siv ali lik D ni srednje velikosti.
19. Ni res, da: ali lik D ni siv ali lik B ni siv.
20. Ni res, da: lik B ni petkotnik, če in  samo če lik D ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/7Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/7Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)