I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če  je lik B majhen, potem lik C ni trikotnik.
2. Če lik B ni siv, potem  je lik B bel.
3. Če  je lik D siv, potem  je lik D majhen.
4. Lik B ni srednje velikosti ali lik D ni petkotnik.
5. Lik C je kvadrat in lik D je petkotnik.
6. Lik C ni bel, če in  samo če lik C ni velik.
7. Lik A je kvadrat in lik C je bel.
8. Lik B ni majhen in lik A ni siv.
9. Ali  je lik A velik ali lik D ni trikotnik.
10. Lik D je kvadrat in lik A je velik.
11. Ni res, da: lik D je petkotnik, če in  samo če lik B ni petkotnik.
12. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik C velik.
13. Ni res, da: če lik D ni velik, potem lik A ni trikotnik.
14. Ni res, da: ali lik A ni trikotnik ali  je lik A bel.
15. Ni res, da: lik C ni siv, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
16. Ni res, da: ali lik A ni majhen ali lik A ni trikotnik.
17. Ni res, da: lik C je bel ali  je lik D velik.
18. Ni res, da: lik C ni bel in lik C je velik.
19. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik C ni trikotnik.
20. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali lik D ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/6Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/6Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)