I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik C je kvadrat, če in  samo če lik B ni majhen.
2. Lik D je majhen ali lik D ni majhen.
3. Lik C ni bel, če in  samo če lik A ni majhen.
4. Ali  je lik A petkotnik ali lik A ni srednje velikosti.
5. Lik B je petkotnik ali  je lik C siv.
6. Lik A ni siv, če in  samo če lik B ni bel.
7. Lik D je velik in lik D je majhen.
8. Lik B je trikotnik in lik D ni kvadrat.
9. Lik C je kvadrat in lik A je trikotnik.
10. Lik D ni bel ali lik C ni trikotnik.
11. Ni res, da: lik B ni trikotnik in lik A je velik.
12. Ni res, da: ali lik C ni majhen ali  je lik B bel.
13. Ni res, da: če  je lik C siv, potem  je lik D petkotnik.
14. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik B ni kvadrat.
15. Ni res, da: lik D je siv ali lik D ni petkotnik.
16. Ni res, da: ali lik C ni majhen ali lik D ni bel.
17. Ni res, da: če lik C ni velik, potem  je lik B petkotnik.
18. Ni res, da: lik B ni trikotnik ali lik A ni srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik C ni majhen ali lik A ni kvadrat.
20. Ni res, da: ali lik C ni siv ali lik C ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/5Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/5Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)