I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali  je lik B majhen ali lik C ni petkotnik.
2. Če lik A ni kvadrat, potem  je lik B bel.
3. Ali lik D ni bel ali lik A ni kvadrat.
4. Lik A je velik, če in  samo če  je lik B velik.
5. Če  je lik B velik, potem  je lik D bel.
6. Lik D ni majhen ali lik A ni majhen.
7. Lik D ni majhen ali  je lik A majhen.
8. Lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik A bel.
9. Lik A je siv in lik C je siv.
10. Lik A je trikotnik ali  je lik C bel.
11. Ni res, da: lik D je kvadrat ali lik C ni velik.
12. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti in lik D je bel.
13. Ni res, da: lik B ni bel ali lik A ni majhen.
14. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali  je lik A srednje velikosti.
15. Ni res, da: ali lik A ni kvadrat ali lik C ni velik.
16. Ni res, da: lik B je majhen ali  je lik A bel.
17. Ni res, da: lik A je velik in lik B ni siv.
18. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik D trikotnik.
19. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik A majhen.
20. Ni res, da: lik D je petkotnik, če in  samo če lik A ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/50Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/50Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)