I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik B trikotnik.
2. Lik B je petkotnik ali  je lik A kvadrat.
3. Če  je lik C velik, potem  je lik D srednje velikosti.
4. Ali lik C ni srednje velikosti ali lik B ni srednje velikosti.
5. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
6. Če  je lik A petkotnik, potem lik B ni trikotnik.
7. Lik A je velik ali  je lik D trikotnik.
8. Lik D ni trikotnik, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.
9. Lik B ni kvadrat in lik B ni petkotnik.
10. Lik A je bel ali lik C ni srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik B ni velik, če in  samo če lik D ni siv.
12. Ni res, da: lik A je velik in lik D je bel.
13. Ni res, da: če  je lik D velik, potem  je lik C kvadrat.
14. Ni res, da: lik C ni trikotnik ali  je lik C kvadrat.
15. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali lik D ni srednje velikosti.
16. Ni res, da: ali lik C ni siv ali  je lik D velik.
17. Ni res, da: lik C ni bel, če in  samo če lik A ni kvadrat.
18. Ni res, da: lik A ni trikotnik ali lik B ni velik.
19. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem lik A ni trikotnik.
20. Ni res, da: lik D ni velik in lik D je trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/4Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/4Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)