I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če  je lik A siv, potem lik A ni srednje velikosti.
2. Lik C je siv in lik B ni kvadrat.
3. Lik D je velik in lik C je kvadrat.
4. Lik B ni srednje velikosti in lik C ni kvadrat.
5. Lik B ni majhen ali  je lik C majhen.
6. Lik A je velik in lik D ni siv.
7. Ali  je lik A bel ali  je lik D petkotnik.
8. Lik C je srednje velikosti ali lik C ni bel.
9. Ali  je lik C srednje velikosti ali lik C ni trikotnik.
10. Lik D ni trikotnik in lik D ni kvadrat.
11. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik B bel.
12. Ni res, da: ali lik B ni kvadrat ali lik B ni bel.
13. Ni res, da: če lik B ni kvadrat, potem  je lik A siv.
14. Ni res, da: lik C ni siv ali lik C ni bel.
15. Ni res, da: ali  je lik A bel ali lik C ni trikotnik.
16. Ni res, da: lik A je majhen, če in  samo če lik C ni velik.
17. Ni res, da: če lik A ni velik, potem  je lik A trikotnik.
18. Ni res, da: lik A je velik in lik B je bel.
19. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti in lik C je srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik D je majhen ali lik C ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/49Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/49Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)