I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če  je lik A velik, potem lik D ni bel.
2. Lik A je bel in lik C je bel.
3. Lik B je velik, če in  samo če  je lik B siv.
4. Lik A ni velik in lik B je velik.
5. Lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik D petkotnik.
6. Lik C ni petkotnik ali lik C ni trikotnik.
7. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik C trikotnik.
8. Lik D je bel, če in  samo če lik B ni petkotnik.
9. Lik A ni velik ali  je lik A trikotnik.
10. Lik B ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik A trikotnik.
11. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik B je petkotnik.
12. Ni res, da: lik A je majhen in lik D ni siv.
13. Ni res, da: če lik C ni velik, potem  je lik A siv.
14. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik B srednje velikosti.
15. Ni res, da: če lik C ni petkotnik, potem lik D ni trikotnik.
16. Ni res, da: če lik D ni bel, potem  je lik B kvadrat.
17. Ni res, da: če lik C ni velik, potem  je lik C trikotnik.
18. Ni res, da: lik C ni bel, če in  samo če  je lik D bel.
19. Ni res, da: lik C ni majhen ali  je lik B kvadrat.
20. Ni res, da: lik A je bel in lik A ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/48Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/48Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)