I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če  je lik D kvadrat, potem lik C ni kvadrat.
2. Če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik A siv.
3. Če lik B ni srednje velikosti, potem lik A ni siv.
4. Ali  je lik B trikotnik ali lik A ni srednje velikosti.
5. Ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik C majhen.
6. Če  je lik A siv, potem lik B ni velik.
7. Lik D je majhen ali  je lik D trikotnik.
8. Lik A je bel, če in  samo če  je lik C petkotnik.
9. Ali lik D ni kvadrat ali  je lik D velik.
10. Lik D je bel, če in  samo če  je lik D bel.
11. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če  je lik B velik.
12. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem lik C ni kvadrat.
13. Ni res, da: če lik B ni srednje velikosti, potem  je lik D trikotnik.
14. Ni res, da: lik A ni velik, če in  samo če lik A ni bel.
15. Ni res, da: če  je lik A siv, potem lik B ni srednje velikosti.
16. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem lik D ni majhen.
17. Ni res, da: lik A je velik in lik D je trikotnik.
18. Ni res, da: lik A ni petkotnik in lik B ni kvadrat.
19. Ni res, da: če  je lik B trikotnik, potem lik D ni velik.
20. Ni res, da: če lik A ni kvadrat, potem  je lik C srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/47Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/47Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)