I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik B je kvadrat in lik C ni trikotnik.
2. Lik A ni bel ali lik C ni kvadrat.
3. Lik C je bel ali  je lik B petkotnik.
4. Ali lik B ni srednje velikosti ali lik A ni petkotnik.
5. Lik B ni srednje velikosti ali lik A ni srednje velikosti.
6. Če lik C ni siv, potem  je lik C majhen.
7. Lik B ni velik in lik D ni trikotnik.
8. Če lik A ni kvadrat, potem  je lik C siv.
9. Ali  je lik A bel ali lik D ni bel.
10. Lik C ni srednje velikosti, če in  samo če lik A ni velik.
11. Ni res, da: lik B ni velik in lik A ni siv.
12. Ni res, da: lik B ni trikotnik ali lik A ni petkotnik.
13. Ni res, da: lik B ni trikotnik, če in  samo če lik C ni bel.
14. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti, če in  samo če lik C ni siv.
15. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali lik D ni velik.
16. Ni res, da: če lik A ni trikotnik, potem  je lik B majhen.
17. Ni res, da: če lik D ni kvadrat, potem  je lik B kvadrat.
18. Ni res, da: če lik A ni siv, potem  je lik A kvadrat.
19. Ni res, da: lik C je velik in lik A ni petkotnik.
20. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik D srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/46Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/46Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)