I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik D je velik in lik B je bel.
2. Lik B je bel in lik B je velik.
3. Lik A ni bel, če in  samo če  je lik B bel.
4. Lik A ni trikotnik, če in  samo če  je lik A majhen.
5. Lik A je kvadrat in lik B je trikotnik.
6. Lik D je velik, če in  samo če lik A ni kvadrat.
7. Lik B ni velik ali lik C ni siv.
8. Ali lik D ni kvadrat ali  je lik A siv.
9. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik B siv.
10. Lik A je velik, če in  samo če  je lik D kvadrat.
11. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik A ni velik.
12. Ni res, da: lik C je bel in lik C ni majhen.
13. Ni res, da: lik B ni bel ali lik C ni majhen.
14. Ni res, da: ali lik C ni petkotnik ali  je lik D bel.
15. Ni res, da: lik B ni bel ali  je lik D majhen.
16. Ni res, da: lik D ni siv, če in  samo če lik C ni majhen.
17. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik D ni siv.
18. Ni res, da: če  je lik A siv, potem lik B ni kvadrat.
19. Ni res, da: lik B ni velik, če in  samo če  je lik B kvadrat.
20. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik A bel.

[Graphics:HTMLFiles/45Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/45Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)