I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če lik D ni bel, potem lik D ni majhen.
2. Lik D ni bel in lik C je siv.
3. Lik C je velik ali lik B ni srednje velikosti.
4. Lik D je bel, če in  samo če  je lik C bel.
5. Če  je lik B bel, potem  je lik A srednje velikosti.
6. Lik D je siv ali lik D ni siv.
7. Lik D ni siv in lik B ni bel.
8. Lik B ni siv in lik D ni velik.
9. Lik C je majhen in lik B je trikotnik.
10. Če  je lik B majhen, potem  je lik A petkotnik.
11. Ni res, da: lik D ni majhen in lik B ni trikotnik.
12. Ni res, da: lik C je majhen in lik A je velik.
13. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali lik D ni bel.
14. Ni res, da: če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik A bel.
15. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik C je velik.
16. Ni res, da: lik C ni petkotnik in lik B je petkotnik.
17. Ni res, da: če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik A trikotnik.
18. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem  je lik A srednje velikosti.
19. Ni res, da: ali lik D ni trikotnik ali lik A ni velik.
20. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti ali  je lik A trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/44Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/44Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)