I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik B je kvadrat ali  je lik B srednje velikosti.
2. Če  je lik C trikotnik, potem lik A ni majhen.
3. Lik B ni trikotnik ali  je lik B srednje velikosti.
4. Lik D ni petkotnik ali lik C ni kvadrat.
5. Ali  je lik B trikotnik ali lik C ni trikotnik.
6. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B majhen.
7. Ali lik B ni majhen ali  je lik B siv.
8. Lik B je majhen, če in  samo če lik B ni bel.
9. Če lik A ni majhen, potem  je lik D srednje velikosti.
10. Lik C je siv ali lik A ni petkotnik.
11. Ni res, da: ali lik D ni bel ali lik C ni majhen.
12. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik A velik.
13. Ni res, da: lik C ni bel ali  je lik B majhen.
14. Ni res, da: ali lik B ni bel ali  je lik D trikotnik.
15. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik B je trikotnik.
16. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik C trikotnik.
17. Ni res, da: lik B ni trikotnik in lik D ni trikotnik.
18. Ni res, da: lik A je trikotnik ali lik A ni siv.
19. Ni res, da: lik D je trikotnik in lik B je siv.
20. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik B majhen.

[Graphics:HTMLFiles/43Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/43Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)