I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik C ni majhen in lik C ni bel.
2. Če lik A ni bel, potem lik A ni petkotnik.
3. Lik C ni trikotnik in lik A je trikotnik.
4. Lik D je trikotnik ali  je lik C petkotnik.
5. Lik A ni trikotnik, če in  samo če  je lik B petkotnik.
6. Lik C je kvadrat ali lik D ni trikotnik.
7. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik C bel.
8. Lik C je siv in lik B je trikotnik.
9. Lik D ni siv, če in  samo če lik B ni kvadrat.
10. Lik A je bel in lik B ni bel.
11. Ni res, da: če lik C ni majhen, potem lik A ni petkotnik.
12. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali  je lik D kvadrat.
13. Ni res, da: ali  je lik A bel ali lik B ni petkotnik.
14. Ni res, da: ali  je lik D majhen ali  je lik C petkotnik.
15. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali lik D ni velik.
16. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik A je siv.
17. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik D petkotnik.
18. Ni res, da: lik D ni petkotnik in lik A je bel.
19. Ni res, da: ali lik C ni trikotnik ali lik B ni petkotnik.
20. Ni res, da: ali lik A ni petkotnik ali lik B ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/42Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/42Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)