I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če  je lik C siv, potem  je lik C bel.
2. Ali lik B ni majhen ali  je lik A petkotnik.
3. Če lik C ni majhen, potem  je lik D velik.
4. Ali lik A ni srednje velikosti ali lik A ni srednje velikosti.
5. Lik D je kvadrat ali lik A ni majhen.
6. Lik D ni kvadrat in lik C je velik.
7. Lik D ni trikotnik in lik B je siv.
8. Lik B ni majhen in lik B je velik.
9. Če  je lik A siv, potem  je lik A siv.
10. Lik B ni velik, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik D siv.
12. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik B srednje velikosti.
13. Ni res, da: lik D ni petkotnik in lik A ni petkotnik.
14. Ni res, da: ali lik B ni majhen ali lik B ni siv.
15. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik A trikotnik.
16. Ni res, da: ali lik B ni petkotnik ali  je lik D srednje velikosti.
17. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali lik B ni velik.
18. Ni res, da: lik D ni siv, če in  samo če  je lik D kvadrat.
19. Ni res, da: lik B je bel ali lik B ni siv.
20. Ni res, da: če  je lik A kvadrat, potem lik A ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/41Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/41Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)