I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik A je velik in lik D je majhen.
2. Lik C je siv in lik B ni bel.
3. Lik C je srednje velikosti in lik C ni petkotnik.
4. Ali lik A ni majhen ali  je lik D velik.
5. Lik C je bel, če in  samo če  je lik B trikotnik.
6. Lik A ni bel, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
7. Ali  je lik A petkotnik ali lik A ni petkotnik.
8. Če  je lik C trikotnik, potem lik C ni majhen.
9. Lik B ni velik, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
10. Če lik A ni bel, potem lik B ni kvadrat.
11. Ni res, da: lik A ni siv, če in  samo če lik C ni petkotnik.
12. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem lik C ni trikotnik.
13. Ni res, da: če  je lik D velik, potem  je lik B velik.
14. Ni res, da: lik B je trikotnik, če in  samo če lik B ni velik.
15. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik B kvadrat.
16. Ni res, da: če  je lik C siv, potem lik C ni srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik A je majhen in lik B ni siv.
18. Ni res, da: lik C je siv in lik A ni petkotnik.
19. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik B ni bel.
20. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem lik B ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)