I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik C je siv ali lik A ni trikotnik.
2. Če  je lik A majhen, potem  je lik D petkotnik.
3. Če lik C ni kvadrat, potem lik B ni kvadrat.
4. Lik D je majhen ali  je lik C kvadrat.
5. Lik C ni kvadrat ali lik A ni majhen.
6. Ali  je lik A siv ali lik A ni siv.
7. Če  je lik D srednje velikosti, potem lik B ni siv.
8. Lik C ni majhen in lik D ni bel.
9. Lik D je trikotnik in lik B je siv.
10. Lik C je srednje velikosti in lik A je srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik A ni majhen, če in  samo če  je lik D velik.
12. Ni res, da: lik B je bel ali lik D ni srednje velikosti.
13. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik C majhen.
14. Ni res, da: ali lik D ni siv ali  je lik B trikotnik.
15. Ni res, da: lik B ni siv in lik D je trikotnik.
16. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če  je lik C petkotnik.
17. Ni res, da: če  je lik D velik, potem lik C ni srednje velikosti.
18. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik C bel.
19. Ni res, da: ali lik B ni majhen ali  je lik B siv.
20. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/3Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/3Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)