I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik B ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik C siv.
2. Lik A ni siv, če in  samo če  je lik C bel.
3. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik D kvadrat.
4. Lik C je kvadrat in lik B je srednje velikosti.
5. Lik C ni velik in lik D ni srednje velikosti.
6. Če  je lik B trikotnik, potem lik C ni velik.
7. Lik C je srednje velikosti ali  je lik A trikotnik.
8. Lik D je kvadrat in lik B ni velik.
9. Ali  je lik D siv ali lik A ni petkotnik.
10. Lik A je bel in lik D ni bel.
11. Ni res, da: lik A je majhen in lik B ni kvadrat.
12. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali  je lik A srednje velikosti.
13. Ni res, da: če  je lik D siv, potem  je lik A velik.
14. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik B ni petkotnik.
15. Ni res, da: lik D je velik ali lik D ni velik.
16. Ni res, da: ali lik A ni srednje velikosti ali lik D ni siv.
17. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem lik B ni majhen.
18. Ni res, da: lik D ni petkotnik, če in  samo če lik D ni trikotnik.
19. Ni res, da: če lik C ni trikotnik, potem lik B ni srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik A ni siv ali  je lik A kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)