I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik B je siv in lik D je siv.
2. Ali  je lik C petkotnik ali lik C ni bel.
3. Ali lik C ni majhen ali  je lik B siv.
4. Ali lik C ni kvadrat ali  je lik B trikotnik.
5. Če  je lik A siv, potem  je lik D siv.
6. Lik B je siv in lik A ni bel.
7. Lik C ni velik, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
8. Ali lik D ni petkotnik ali  je lik C trikotnik.
9. Ali  je lik A trikotnik ali lik D ni petkotnik.
10. Lik C ni bel, če in  samo če lik B ni kvadrat.
11. Ni res, da: lik C je siv ali lik D ni siv.
12. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik A srednje velikosti.
13. Ni res, da: lik B ni siv in lik B ni trikotnik.
14. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali lik D ni kvadrat.
15. Ni res, da: lik B ni majhen ali  je lik A trikotnik.
16. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik B kvadrat.
17. Ni res, da: ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik C kvadrat.
18. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik D siv.
19. Ni res, da: če lik B ni trikotnik, potem lik D ni majhen.
20. Ni res, da: če lik C ni trikotnik, potem  je lik C srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/38Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/38Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)